Dron

LOTY w: DRA-R P/EP P21 Warszawa II, DRA-RM: 001 Hel, DRA-RM: 002 Wisła, DRA-RM: 003 Ruda, DRA-RM: 009 Stefanowicza, DRA-RL: 215 Warszawa Pawińskiego

Służba Ochrony Państwa informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące (Dz. U. poz. 617), wprowadzona zostaje strefa zakazu lotów EP P21 Warszawa II o poniższych parametrach:

 • Boczna granica strefy:

Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych:

 1. 52°15'26"N 021°00'24"E;

 2. 52°14'57"N 021°01'20"E;

 3. 52°14'10"N 021°02'32"E;

 4. 52°13'17"N 021°03'13"E;

 5. 52°12'26"N 021°02'56"E;

 6. 52°12'06"N 021°02'07"E;

 7. 52°12'41"N 021°00'46"E;

 8. 52°13'47"N 021°00'42"E;

 9. 52°14'31"N 020°59'37"E;

 1. 52°15'26"N 021°00'24"E.

 • Dolna granica strefy: GND;

 • Górna granica strefy: 2000 ft/600 m AMSL.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem § 6. 1. pkt. 3, loty w EP P21 Warszawa II mogą być wykonywane za zgodą Służby Ochrony Państwa.

Wymogi Służby Ochrony Państwa związane z lotami w strefie:
DRA-R P/EP P21 Warszawa II

W celu uzyskania zgody na lot w strefie EP P21 należy złożyć do SOP następujące dokumenty:

 1. Wypełniony formularz zgłoszenia lotów w strefie EP P21 Warszawa II;

 2. Załącznik do formularza zawierający mapę z zaznaczonym obszarem, nad którym ma być wykonywany lot;

 3. Skan certyfikatu kompetencji pilota BSP (kategoria A2);

 4. Posiadanie uprawnień do wykonywania lotów w kategorii szczególnej (NSTS - wystarczy zrzut ekranu uprawnień z konta użytownika ULC).

Procedura zgłaszania misji w PansaUTM:

1) Plany misji NIE muszą być składane w przypadku kiedy:

a) Loty odbywają się w granicach strefy EPP21 (DRA-R), ale poza granicami stref DRA-RL 21N, DRA-RL 21S – w przypadku lotów do wysokości maksymalnej 30 m AGL dronami o masie startowej nie większej niż 900 g.

b) W przypadku kiedy istnieje potrzeba posiadania zaakceptowanego planu misji, a lot nie wymaga zgody SOP (max. wysokość 30 m AGL, masa startowa drona <900 g, lot poza granicami stref DRA-RL 21N, DRA-RL 21S), to w polu „Krótki opis” misji należy umieścić informację – „Lot w strefie (podać nazwę strefy) na warunkach, na które nie jest wymagana zgoda SOP”.

2) Plany misji SĄ WYMAGANE zawsze w przypadku planowanych lotów w strefach DRA-RL 21N, DRA-RL 21S, DRA-RM 001, DRA-RM 002, DRA-RM 003, DRA-RM 009, DRA-RL 215 oraz w strefie EPP21 (DRA-R) do wysokości większych niż 30 m AGL oraz zawsze w przypadku użycia drona o masie startowej większej niż 900 g.

3) Plany misji w systemie PansaUTM są akceptowane wyłącznie, kiedy jest w nich załączona pisemna zgoda SOP na wykonywanie lotów w wymienionych strefach.

4) Plan misji musi przedstawiać dokładnie takie same parametry, jakie zostały wskazane w zgodzie SOP (rodzaj i masa drona, maksymalna wysokość lotu, termin i czas trwania lotu).

5) PAŻP nie wyda akceptacji w stosunku do planów misji, które nie posiadają załączonej pisemnej zgody SOP z wyjątkiem sytuacji z pkt. 1.b.

Wymogi Służby Ochrony Państwa związane z lotami w strefach geograficznych:
DRA-RM: 001 Hel,

DRA-RM: 002 Wisła,

DRA-RM: 003 Ruda,

DRA-RM: 009 Stefanowicza,

DRA-RL: 215 Warszawa Pawińskiego.

W celu uzyskania zgody na lot w strefach DRA-RM należy złożyć do SOP następujące dokumenty:

 1. Wypełniony formularz zgłoszenia lotów w strefie DRA-RM: 001 Hel, 002 Wisła, 003 Ruda, 009 Stefanowicza, DRA-RL: 215 Warszawa Pawińskiego.

 2. Załącznik do formularza zawierający mapę z zaznaczonym obszarem, nad którym ma być wykonywany lot.

 3. Skan certyfikatu kompetencji pilota BSP (kategoria A2).

 4. Posiadanie uprawnień do wykonywania lotów w kategorii szczególnej (NSTS - wystarczy zrzut ekranu uprawnień z konta użytownika ULC).

Całość dokumentacji należy wysłać na adres kancelaria@sop.gov.pl na minimum 5 dni roboczych przed planowanym lotem.

Informacja o złożonych wnioskach udzielana jest od poniedziałku do piątku w godz. 08.15 – 16.15 pod nr telefonów:

 • (+48 22) 606 52 28

 • (+48 22) 606 52 23

Pliki do pobrania

Loty BSP, których masa startowa nie przekracza 0,9 kg mogą być wykonywane w bez zgody Służby Ochrony Państwa lecz w odległości większej niż 500 m do wysokości 30m AGL od terenów obiektów chronionych strefą EP P21 oraz DRA-RM. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1497).

Wykaz miejsc chronionych strefą DRA-R P/EP P21 Warszawa II:

ul. Krakowskie Przedmieście

Teren ograniczony punktami:

 1. 52°14'33.00"N, 21° 0'55.00"E;

 2. 52°14'37.00"N, 21° 1'10.00"E;

 3. 52°14'39.00"N, 21° 1'7.00"E;

 4. 52°14'35.00"N, 21° 0'54.00"E;

 1. 52°14'33.00"N, 21° 0'55.00"E.

ul. Wiejska

Teren ograniczony punktami:

 1. 52°13'35.00"N, 21° 1'32.00"E;

 2. 52°13'36.00"N, 21° 1'36.00"E;

 3. 52°13'37.00"N, 21° 1'47.00"E;

 4. 52°13'29.00"N, 21° 1'49.00"E;

 5. 52°13'28.00"N, 21° 1'40.00"E;

 1. 52°13'35.00"N, 21° 1'32.00"E;

ul. Belwederska

Teren ograniczony punktami:

 1. 52°12'48.30"N, 21° 1'36.00"E;

 2. 52°12'49.00"N, 21° 1'41.00"E;

 3. 52°12'43.00"N, 21° 1'42.00"E;

 4. 52°12'42.00"N, 21° 1'38.00"E;

 1. 52°12'48.30"N, 21° 1'36.00"E.

ul. Stefana Batorego

Teren ograniczony punktami:

 1. 52°12'42.00"N, 21° 0'55.00"E;

 2. 52°12'43.00"N, 21° 1'2.00"E;

 3. 52°12'34.00"N, 21° 1'6.00"E;

 4. 52°12'33.00"N, 21° 0'59.00"E;

 1. 52°12'42.00"N, 21° 0'55.00"E.

al. Ujazdowskie

Teren ograniczony punktami:

 1. 52°13'0.00"N, 21° 1'32.00"E;

 2. 52°12'50.00"N, 21° 1'35.00"E;

 3. 52°12'50.00"N, 21° 1'28.00"E;

 4. 52°12'59.00"N, 21° 1'25.00"E;

 1. 52°13'0.00"N, 21° 1'32.00"E.

al. J. Ch. Szucha

Teren ograniczony punktami:

 1. 52°13'2.00"N, 21° 1'25.00"E;

 2. 52°12'59.00"N, 21° 1'23.00"E;

 3. 52°13'0.50"N, 21° 1'18.50"E;

 4. 52°13'3.00"N, 21° 1'21.00"E;

 1. 52°13'2.00"N, 21° 1'25.00"E.

do góry