Skargi i wnioski

SKARGI I WNIOSKI MOŻNA WNOSIĆ DO KOMENDANTA SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA

1.     Pisemnie na adres:

00-463 WARSZAWA
Ul. Podchorążych 38 

2.     Za pomocą telefaksu na nr: 022 606 52 85

3.     Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@sop.gov.pl

4.     Za pośrednictwem ePUAP na adres: sop/SkrytkaESP

5.     Ustnie do protokołu.

Ważne! Zgodnie z par. 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione będą bez rozpoznania.

KOMENDANT SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA LUB WYZNACZENI PRZEZ NIEGO ZASTĘPCY PRZYJMUJĄ W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW W CZWARTEK w godzinach: 16.15-17.15, W SIEDZIBIE SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA, PRZY UL. PODCHORĄŻYCH 38 W WARSZAWIE PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU TELEFONICZNYM NA NUMER TELEFONU 22 606 51 01.

oraz

NACZELNIK WYDZIAŁU KONTROLI SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA, PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU TELEFONICZNYM NA NUMER TELEFONU 22 606 52 36, PRZYJMUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU w godzinach: 9.00 - 14.00, W SIEDZIBIE SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA, PRZY UL. PODCHORĄŻYCH 38 W WARSZAWIE.

do góry