Obsługa osób niesłyszących

Obsługa osób niesłyszących, niedosłyszących i głuchoniemych w Służbie Ochrony Państwa

Realizując przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2023 r. poz. 20), uprzejmie informuję, że Służba Ochrony Państwa z siedzibą przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie w celu umożliwienia kontaktu osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza:

  • PJM (Polski język migowy)
  • SJM (System językowo-migowy)
  • SKOGN (Sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)

Aby skorzystać z usługi tłumacza, osoba uprawniona* zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania z tej usługi, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN), co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Chęć skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić pobierając formularz zgłoszeniowy (wersja formularza „.doc”). Po wypełnieniu formularza należy go odesłać jedną z wybranych metod:

  • Za pomocą poczty elektronicznej na adres: kancelaria@sop.gov.pl.
  • Faksem pod numer: (0-22) 606 51 40.
  • Listownie na adres: Służba Ochrony Państwa , ul. Podchorążych 38, 00-436 Warszawa.
  • Złożyć osobiście w Punkcie Recepcyjnym Służby Ochrony Państwa, ul. Podchorążych 38, 00-436 Warszawa. Punkt Recepcyjny Służby Ochrony Państwa czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

Korespondencja przesyłana listownie lub przekazywana za pośrednictwem Punktu Recepcyjnego SOP powinna być oznaczona na kopercie wpisem: „usługa tłumacza PJM, SJM i SKOGN”.

W przypadku braku możliwości zapewnia usługi tłumacza PJM, SJM, SKOGN Służba Ochrony Państwa zobowiązana jest do uzasadnienia odmowy wykonania usługi z jednoczesnym  wyznaczeniem nowego terminu realizacji uprawnienia lub przekazując informację na temat możliwości wykorzystania innych środków wspierających komunikowanie się w celu kontaktu z urzędem.

 * Bezpłatna usługa tłumacza (PJM, SJM, SKOGN) przysługuje osobom niepełnosprawnym w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 poz. 100, z późn. zm.), czyli osobom posiadającym urzędowe poświadczenie swojej niepełnosprawności.

do góry