Dron

Loty w ROL48

W dniach 04.06 do 11.06. br. Służba Ochrony Państwa nie będzie odstępować od restrykcji obowiązujących w ROL 48, opublikowanych w AIP Polska SUP 52/18 (ENR 5). W wyżej wymienionych dniach loty BSP w ROL 48 będą zakazane.


Wymogi Służby Ochrony Państwa związane z wydaniem zgody na lot w ROL 48

Procedura wydania zgody na lot przewiduje złożenie w SOP następujących dokumentów:

  1. Wypełniony formularz zgłoszenia lotów w ROL48
  2. Załącznik do formularza zawierający mapę z zaznaczonym obszarem, nad którym ma być wykonywany lot.
  3. Kserokopię świadectwa kwalifikacji.
  4. Zgoda PAŻP w przypadku zgłoszenia lotów ROL 48 w promieniu 6km od granic lotniska Chopina (obszar zaznaczony kolorem czerwonym na poniższej mapie).

​Punkty 3 i 4 nie obowiązują operatorów, którzy znajdują się na liście PAŻP operatorów, korzystających z procedury uproszczonej.

 

Całość dokumentacji należy wysłać na adres kancelaria@sop.gov.pl na minimum 5 dni roboczych przed planowanym lotem.

Informacja o złożonych wnioskach udzielana jest od poniedziałku do piątku
w godz. 08.15 – 16.15 pod nr telefonów:

  • (+48 22) 606 52 23
  • (+48 22) 606 52 28
  • (+48 22) 606 52 54
do góry