Komendant SOP


gen. bryg. SOP dr Tomasz Miłkowski

Generał Tomasz Miłkowski jest doktorem nauk prawnych. Służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku, pełniąc ją początkowo w pionie prewencji Komisariatu IV w Rudzie Śląskiej. Po ukończeniu w 1995 roku Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, służbę kontynuował w pionie dochodzeniowo-śledczym Komendy Rejonowej Policji w Rudzie Śląskiej, a następnie w Wydziale do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Od 2000 roku związany był ze Szkołą Policji w Katowicach, pełniąc tam funkcje kierownicze zarówno w komórkach logistycznych, jak i dydaktycznych m. in. jako kierownik Zakładu Prawa i Psychologii. W 2010 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Katowicach, a w czerwcu 2014 roku objął stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. Od 1 lutego 2016 roku Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie. Za osiągnięcia w służbie wyróżniony m. in. Medalem Srebrnym 'Za długoletnią służbę', Złotą Odznaką 'Zasłużony Policjant', Brązowym Medalem 'Za zasługi dla Policji'. Z dniem 26 kwietnia 2017 roku powołany na stanowisko Szefa Biura Ochrony Rządu przez Prezes Rady Ministrów Panią Beatę Szydło. 

Na mocy ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Służbie Ochrony Państwa, Generał Tomasz Miłkowski, z dniem 1 lutego 2018 roku wprowadził formację zapewniającą bezpieczeństwo najważniejszym osobom w Państwie, w struktury SOP. 

do góry