Fundusze zewnętrzne - dofinansowania

Służba Ochrony Państwa uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w formie przekazania środków w kwocie 3756,00 zł na realizację zadania pt.: „Demontaż i unieszkodliwienie płyt eternitowych z budynku nr 9 Ośrodka Szkolenia Służby Ochrony Państwa w m. Raducz, gm. Nowy Kawęczyn, powiat Skierniewicki”. Łączna wartość zrealizowanego zadania wyniosła 4173,29 zł. W ramach zrealizowanego, w grudniu 2019 r. zadania dokonano demontażu i unieszkodliwienia wraz z transportem pokrycia dachowego z płyt eternitowych.

Poprzez unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych uzyskano efekt ekologiczny polegający na zmniejszeniu zagrożenia dla zdrowia ludzi, wywołanego przez włókna azbestowe uwalniane do atmosfery.

 

www.zainwestujwekologie.pl

do góry